GodtNyttMånedsbrev arkiv

De siste månedsbrevene finner du på siden Dokumenter. Nedenfor er arkivet over eldre månedsbrev tilbake til 2020.

2021

h

JANUAR

Kall til å bevare lidenskapen for Jesus. Vitnesbyrd fra evangelisering.

h

FEBRUAR

Nytt evangeliseringsmateriell og vitnesbyrd fra evangelisering.

h

MARS

Bønnesvar og resultater i arbeidet

APRIL

GodtNytt vokser stadig både i antall og når det gjelder innpass. 

Mai/Juni

Det begynner å bli stor bredde i måten vi evangeliserer på i GodtNytt.

Sep/Okt

Refleksjoner rundt økonomien og rapport fra Gudbrandsdalsaksjonen.

November

Nye avdelinger på Klepp og Totenområdet og flere bønnesvar.

Desember

Konklusjon ved årsskiftet: Gud hører bønn og takknemlighet.

Månedsbrev

2020

h

AUGUST

Vær en spreder av evangeliet

h

SEPTEMBER

Resultater, mål og behovet for faste givere.

h

OKTOBER

Trondheim, Otta og viktigheten av at du er medlem.

h

NOVEMBER

Digitale sendinger, onsdagsandakt og internasjonal vekst.

h

DESEMBER

Medmenneskelighet, livsmestring og finansiering av bibler.

Del på Facebook

La dine venner få høre om dette!