GodtNyttBli medlem

Grunnlag for medlemskap

For å bli medlem må du kunne si deg enig i følgende:

  • Jeg tror Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord
  • Jeg tror at Jesus er Guds sønn
  • Jeg tror at Jesus er veien til evig liv hos Gud
  • Jeg har selv tatt imot Jesus som min Frelser.

Medlemsavgift er:

  • Enkeltmedlemmer kr. 300,-
  • Ektefeller kr. 500,-
  • Ungdom under 25 år kr. 100,-
  • Student kr. 100,- (ektepar som er studenter melder seg inn individuelt)

Du kan sende oss innbetaling av medlemskontingent på kontonummer 3000.40.12573 eller vippse til 564262.

 

Innmelding ungdom/student
Innmelding for én voksen
Innmelding for ektepar
Brosjyre om innmelding

Skjema for innmelding via brev eller telefon

Hvorfor GodtNytt?

Fordi Jesus utfordrer oss – gå ut i all verden! Dette sa Jesus i bydende form. Det er mer enn en henstilling. Og lær dem. Vi skal gå med budskapet om frelse og disippelgjøring. Slik kan evangeliet gå videre i nye generasjoner og med det utvide sine grenser. Men ett forhold som også er viktig, du skal være en disippel for selv å bli bevart i troen.

GodtNytt er et arbeidsfellesskap av evangelisk kristne. Vi ønsker at nye generasjoner i vårt land skal bli kjent med Jesus og vår kristne kulturarv, som er det beste fundament for at innbyggerne i et land skal ha gode levevilkår og trygge liv.

Vi håper virkelig du blir med i dette felleskristelige arbeidet. Guds gode budskap om frelse, forsoning og et evig liv må ut, også til nye generasjoner og andre nasjoner. Du kan lese mer om vårt internasjonale arbeid på siden Om oss.

Vi vet at mange synes evangelisering er vanskelig og at det er en utfordring for mange menigheter å få engasjert sine medlemmer på disippelgjøring. Vi ønsker derfor å legge forholdene til rette slik at denne terskelen skal bli lavere, både for enkeltpersoner og menigheter. Når du har et testamente eller magasinet vårt i hånda, tror vi det blir en glede for deg å dele Guds Ord til nye mennesker. Det er jo et privilegium å gi evangeliet konkret  videre til nye mennesker, både som enkeltpersoner og ved mer organiserte aksjoner i en menighet.

Hvordan være aktiv?

Dette handler ikke om å ta seg selv i nakken og utføre noe synlig. Snarere handler det om å være grepet av Kristus, om å være opptatt av at dette glade budskap om frelse og evig liv må spres til flere. Spørsmålet blir da: Hvordan kan jeg i min situasjon og alder delta? Alle kan være med i bønn – grunnlaget for all kristen virksomhet. Ikke alle kan delta i aksjoner i Norge eller andre land. Kanskje du har anledning til å sponse en ungdom som skal til et annet land for å evangelisere? Da får en ungdom evangelisert og andre får evangeliet fordi du hadde midler og giverhjerte. Kanskje du kan sponse testamenter som andre evangeliserer med? Vi er et fellesskap. Noen har anledning å delta på møter, andre har oppmuntringens nådegave. Vi er i ulike faser av livet og lever i ulike situasjoner. Derfor har vi forskjellige oppgaver å fylle. Du er Guds unike skapning, og det er behov for nettopp deg med dine gaver og forutsetninger. Vi er et team i GodtNytt!

Del på Facebook

La dine venner få høre om dette!