GodtNyttButikk

I GodtNytt ønsker vi at Guds Ord om frelse og nærhet skal nå ut til flest mulig. Vi har derfor strategier for uttak av  testamenter og magasin:

Våre medlemmer som tar ut testamenter eller magasin skal vite hva kostnaden er. De oppfordres til å betale, men betaling kreves ikke. Medlemmer som ønsker testamenter og magasin til egen evangelisering uten å dekke kostnadene kan ta kontakt med daglig leder på telefon 483 68 650 eller send mail til godtnytt@godtnytt.com  

Er du ikke medlem kan du kjøpe, men må betale.

Menigheter og organisasjoner kan kjøpe. Presentasjon eventuelt med kollekt kan være en del av betalingen. Menigheter og organisasjoner som kan tilby presentasjon og eventuelt gave eller kollekt bes kontakte daglig leder ved bestilling.

I tillegg til de oppgitte prisene legges det til porto i kassen. Portoen er på 20% av det samlede beløpet for varene, men minimum 95 kr og maksimum 350 kr.