GodtNyttDokumenter

Strategier for GodtNytt

Bli kjent med arbeidet

Søknadsbrev

til prester og ledere

Lover og forskrifter

Sist oppdatert i 2021

Givertjeneste

Brosjyre om givertjeneste

Uttak av materiell

Retningslinjer – regning

Bønnekalender

for 2022

MIN DAGLIGE BØNN

Takke- og bønneemner

Gnist

PDF versjon av magasinet

Månedsbrev 2022

h

JANUAR

Trygghet i at Gud er med. Vitnesbyrd fra evangelisering.

h

FEB/MARS

Bli med på misjonstur med ShareWord Global.

h

APRIL

Evangeliserings-materiellet når ut

h

Mai/Juni

Nytt materiell i trykken og mennesker vunnet for himmelen.

h

September

Nytt fra landmøtet

h

OKTOBER

Vitnesbyrd fra evangelisering, besøk i menigheter og konferanser. Stadig nye komme til tro!

h

Desember

Bibler til Kenya

Del på Facebook

La dine venner få høre om dette!