GodtNyttGnist

Magasinet Gnist er et lettlest og tiltrekkende magasin som retter seg mot barn og ungdom. Gnist presenterer 12 Sannheter Om Min Historie – Påminnelser om den store redningsaksjonen og Guds fantastiske nåde. I tillegg er hele Johannes-evangeliet inkludert i den nye oversettelsen Hverdagsbibelen, noe som gjør bibelteksten lettere tilgjengelig. Du kan lese Gnist gratis på nettet.

Økonomisk verdi kr10