GodtNyttTo utganger på livet

Dette er en revidert 2022 utgave som med utgangspunkt i bibeltekster forklarer hvordan synden kom inn i verden, hvorfor man trenger å bli frelst, Guds frelsesplan og hvordan man kan få sin sak med Gud i orden.

Økonomisk verdi kr1