GodtNyttBibelutdeling der du bor

Det er plass for deg!

Du er viktig for at vi skal kunne gjennomføre bibelutdeling der du bor. Tenk om hjemstedet ditt kunne bli forandret fordi mennesker fikk et møte med Jesus. Kanskje din menighet eller organisajon kan bli med? Dere kan bidra i forbindelse med praktiske forberedelser eller under selve gjennomføringen.

Bibelutdeling der du bor

Det er plass for deg!

Du er viktig for at vi skal kunne gjennomføre bibelutdeling der du bor. Tenk om hjemstedet ditt kunne bli forandret fordi mennesker fikk et møte med Jesus. Kanskje din menighet eller organisajon kan bli med? Dere kan bidra i forbindelse med praktiske forberedelser eller under selve gjennomføringen.

Ved alle aksjoner samarbeider vi med menigheter eller organisasjoner. Det er viktig for gjennomføringens del, men ikke minst fordi personer som blir berørt av budskapet skal ha en menighet å søke til.

Ved alle aksjoner samarbeider vi med menigheter eller organisasjoner. Det er viktig for gjennomføringens del, men ikke minst fordi personer som blir berørt av budskapet skal ha en menighet å søke til.

Historien

GodtNytt er en organisasjon for evangelisering og bibelutdeling som ble registrert i Brønnøysundregisteret 20. desember 2018. Formålet med GodtNytt er at mennesker skal bli frelst. Middelet for å nå dette målet er bønn, evangelisering og bibelutdeling.

Majoriteten av de som deltok på stiftelsesmøtet for GodtNytt hadde lang erfaring med bibelspredning. De fremmøtte mente at det var nødvendig at det ble dannet en ny organisasjon for evangelisering og bibelutdeling der alle troende kunne bli medlem og delta aktivt i arbeidet. I god tid før stiftelsesmøtet hadde sentrale personer kontakt med ledelsen i Gideon Canada. Gideon Canada valgte at både kvinner og menn skulle være likeverdige medlemmer i organisasjonen i 2011 og måtte derfor bryte med The Gideons International. I 2018 fulgte Gideon i Sverige og Storbritannia etter og endret navn til henholdsvis Goda Nyheter og Good News for Everyone. Dermed ble de en del av et stort internasjonalt arbeid i 30 land som Gideon Canada har startet under organisasjonen ShareWord Global. Dette arbeidet er vi nå blitt en del av.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hva er GodtNytt?

GodtNytt er en organisasjon for troende kvinner, menn og ungdom som ønsker å fremme Guds Rike gjennom evangelisering og bibelutdeling. Vi samarbeider med alle evangeliske menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner i denne tjenesten. Alle medlemmer er aktive ved å betale sin medlemskontingent. Ut over dette er mange aktive i bønn, mange med evangelisering og utdeling, med økonomisk støtte og ved å delta på møter. Se også PDFen “Strategi for GodtNytt”.

Hva er visjonen deres?

Vi ønsker at mennesker skal bli frelst, og middelet for å nå dette målet er evangelisering og utdeling av Guds Ord. For å nå dette hovedmålet har vi behov for mange medlemmer og et godt fellesskap mellom disse. Vi ønsker å bidra til at Misjonsbefalingen blir en realitet for enkeltpersoner og menigheter. ”Gå ut  —  gjør folkeslag til DISIPLER  — Gud, som har all makt er med alle dager. Vi ønsker også å bidra til økt forståelse og fellesskap mellom menigheter. Se også PDFen “Strategi for GodtNytt”.

Hvem kan bli medlem?

Et medlem i GodtNytt må være enig i at Bibelen er Guds inspirerte, ufeilbarlige Ord og at Jesus er Guds Sønn og veien til Gud. En som ønsker å bli medlem i GodtNytt må selv ha tatt imot Jesus som sin Frelser.

Hva slags materiell har dere?

Fra sommeren 2020 benytter vi to testamenter og to magasiner. Magasinene Håp og Gnist er utviklet i Canada og oversatt til norsk. De samme magasinene benyttes i alle misjonslandene, men tilpasses med noen lokale bilder. Gnist kan også lastet ned som PDF fra siden Dokumenter. Vi har også testamenter på noen fremmedspråk. Både testamentene og magasinene er tilgjengelig for bestilling for alle som ønsker å evangelisere eller dele ut Guds ord. Det gjelder både enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner.

Hvilke arbeidsformer benytter dere?

Arbeidsformene i GodtNytt begrenses egentlig bare av vår tanke.  Personlig evangelisering og utdeling av Guds ord er den vanligste arbeidsformen. Dessuten gjennomfører vi godt planlagte aksjoner i egen regi, men helst sammen med organisasjoner og menigheter. Slike evangeliseringsfremstøt kan vare over 3-5 år. Vi benytter også sosiale medier som Facebook og Instagram aktivt. I disse dager legger vi grunnlag for digital overføring av andakter og vitnesbyrd.

Hvordan finansieres arbeidet?

Skal det være mulig å drive en aktiv bibelutdelingsorganisasjon, er sunn økonomi vesentlig. Medlemmene bidrar økonomisk. Flere er faste givere. På møter og presentasjoner blir det gjerne tatt opp offer til arbeidet og dessuten mottar vi enkeltgaver. Gaver i forbindelse med uttak av materiell bidrar også til at vi har midler til å trykke nytt materiell.

Hvilken rolle har bønn i arbeidet?

En grunnpilar i GodtNytt er bønn. Vi tror at skal arbeidet lykkes ,er bønn en absolutt nødvendighet. Vi er en kristen organisasjon, og da må arbeidet benytte åndelige prinsipper. Ett av disse er at all aktivitet skal starte med bønn.

Hvordan kan et medlem være aktiv?

Gud har skapt oss ulike, og vi har forskjellige oppgaver. For medlemmene i GodtNytt er det naturlig å være grepet av misjonsbefalingen. Guds ord må ut. Mennesker må bli frelst. Å være aktiv handler om å ha tillit til Gud i bønn. Både misjonsbefalingen og dette med bønn er felles for medlemmene våre. Ut over dette er vi utrustet forskjellig og kan bidra på ulike måter.  Noen med evangelisering og utdeling, andre økonomisk, noen ved å oppmuntre og være kreativ. For noen er det å betale sin medlemskontingent deres bidrag.

Sammen er vi verdens lys

Gjennom GodtNytt blir du en del av et stort internasjonalt evangeliseringsarbeid, for tiden i 30 land,  gjennom organisasjonen ShareWord Global som ble startet av Gideon Canada. Inntil nå har vårt utenlandsarbeid vært konsentrert om Ukraina. Gjennom å be, gå eller gi kan du bidra til at det glade budskap om Jesus når ut til mennesker i andre land slik at de kan få et møte med vår Herre og Frelser. Vil du bli medlem?

Sammen når vi verden

Gjennom GodtNytt blir du en del av et stort internasjonalt evangeliseringsarbeid, for tiden i 30 land, gjennom ShareWord Global som ble startet av Gideon Canada. Inntil nå har vårt utenlandsarbeid vært konsentrert om Ukraina. Gjennom å be, gå eller gi kan du bidra til at det glade budskap om Jesus når ut til mennesker i andre land slik at de kan få et møte med vår Herre og Frelser. Vil du bli medlem?

Utgjør en forskjell!

Del på Facebook

La dine venner få høre om dette!