GodtNyttNT og 32 salmer

Det nye testamentet og 32 utvalgte salmer.

Økonomisk verdi kr25